Ana Sayfa / Etkinlik / 2 Milyar Dolarlık Özel Sermaye Fonu Uzun Vadeli Yatırım için Adres Arıyor

2 Milyar Dolarlık Özel Sermaye Fonu Uzun Vadeli Yatırım için Adres Arıyor

Globalturk Capital’in ev sahipliğinde EMPEA ile birlikte bu yıl ikincisi düzenlenen “Türkiye ve Çevresindeki Özel Sermaye Fonları Yatırımları” etkinliğinde, dünyanın en önemli Özel Sermaye Fon Yöneticileri, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile İstanbul’da bir araya geldi. Türkiye ekonomisine olan güvenlerini ortaya koyan Özel Fon Yöneticileri, yeni yatırımlar için yakın takipte oldukları mesajını verdiler.

2 Milyar Dolarlık Özel Sermaye Fonu Uzun Vadeli Yatırım için Adres Arıyor

Türkiye’den ve dünyadan 40’ı aşkın Özel Sermaye Fonunun üst düzey temsilcisi, Globalturk Capital’in ev sahipliğinde EMPEA ile birlikte 15 Aralık tarihinde Swissotel The Bosphorus İstanbul’da gerçekleştirilen, “Türkiye ve Çevresindeki Özel Sermaye Fonları Yatırımları” konulu etkinlikte ikinci kez bir araya geldi.

Etkinlikte, dünyanın 40’tan fazla önemli Özel Sermaye Fon Yöneticisi, en yetkili ağızdan Türkiye ekonomisine ilişkin bilgi edinme fırsatı buldular. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in de konuşmacı olarak yer aldığı etkinlikte, hem Türkiye ekonomisinin güncel durumu hem de Türkiye’nin uzun vadeli olumlu dinamikleri ve bu dinamiklerin uzun vadeli Özel Sermaye Fonlarına olası etkileri masaya yatırıldı.

2 milyar dolarlık Özel Sermaye Fonu yatırımları değerlendiriyor

Barış Öney - Türkiye ve Çevresindeki Özel Sermaye Fonları Yatırımları Etkinliği

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Globalturk Capital Kurucu ve Yönetici Ortağı Barış Öney, Türkiye’nin, Özel Sermaye Fonları piyasası ile 22 yıl öncesinde küçük bir yabancı fon ile tanıştığını hatırlatarak, son 10 yılda 250’nin üzerinde şirkete, 18 milyar dolarlık yatırıma dönüştüğünü söyledi. Bunun aynı dönemde giren doğrudan yabancı yatırımın yüzde 10’undan fazlası olduğunu belirten Öney, Türkiye’de önümüzdeki 2-3 yıl içinde yatırımdan çıkma aşamasına gelmiş 100’ün üzerinde şirket bulunduğunu, bu fonlardan başarılı çıkışlarının olması durumunda, Türkiye’nin çok daha fazla Özel Sermaye Fonu çekeceğini ifade etti.

800 milyon dolardan fazla yeni Özel Sermaye Fonu girişi

Son 4-5 ayda Türkiye için 800 milyon dolardan fazla yeni Özel Sermaye Fonu girişi sağlandığına da işaret eden Öney, bu konuda şu bilgileri veriyor:

“Halihazırda ilk kapanışlarını da yapmak üzere olan fonları da düşünürsek Türkiye için, 1 milyar dolar tutarında yatırıma yönelecek yeni yabancı fon bulunuyor. Henüz yatırıma yönelmemiş fonlarda da 1 milyar dolar olduğu düşünüldüğünde yatırım yapmak için cazip yatırım fırsatları arayan 2 milyar dolarlık fonun olduğu görülüyor. Türkiye’ye yabancı doğrudan sermaye yatırımları, şirket evlilikleri ve satın alma yoluyla geliyor. Son 9 yılda gerçekleşen yabancı doğrudan yatırım işlemlerinin %26’sı Özel Sermaye Fonları tarafından gerçekleştirildi. Ancak stratejik yatırımcıların da arkasında Özel Sermaye Fonları olduğu düşünüldüğünde bu sayı çok artıyor. Globalturk Capital’in yaptığı araştırmaya göre, son 9 yılda doğrudan ve dolaylı işlemleri toplamının %62’si Özel Sermaye Fonları tarafından gerçekleştirilmiştir.”

En kötüyü geride bıraktık

Mehmet Şimşek - Türkiye ve Çevresindeki Özel Sermaye Fonları Yatırımları Etkinliği

Etkinlikte, bir konuşma yapan, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ise reformların ekonomik büyüme için vazgeçilmez olduğunun altını çizdi.

Yabancı fonları Türkiye’ye yatırım yapmaya davet eden Şimşek, “Şimdi yatırımın tam zamanı. En kötüyü geride bıraktık. Potansiyelimiz büyük. Bunu başaracağız.” dedi.

Özel Sermaye Fonları gibi uzun dönemli bakış açısına sahip yatırımcıları yöneten kişilerin Türkiye’yi uzun vadeli değerlendirmeleri gerektiğini belirten Şimşek,  “Türkiye’de halihazırda bekleyen yapısal reformların hayata geçirilmesi ile istikrar sağlanacaktır. Kamu maliyesinde güçlü duruş aslında Türkiye’nin direncini Türkiye’nin iç ve dış şoklara karşı artıran bir faktördür. Özel Sermaye Fonları gibi uzun dönemli bakış açısına sahip yatırımcılar, Türkiye’yi bu şekilde ele almalı.” diye konuştu.

Birbirinden özel sunumlar gerçekleştirildi

Robert van Zwieten - Türkiye ve Çevresindeki Özel Sermaye Fonları Yatırımları Etkinliği

Birbirinden özel, bilgilendirici panel ve sunumların da yer aldığı etkinlikte, EMPEA Başkanı Robert van Zwieten, Türkiye’deki Özel Sermayenin Görünümü, Yatırımcı Düşünceleri ve Arayışları ile Meksika Dosyası” konu başlıkları ile bir sunum gerçekleştirdi. Zwieten, sunumunda dünya nüfusunun üçte ikisi gelişmekte olan ülkelerde yaşarken, dünya yurtiçi gayri safi milli hasılasının üçte ikisinin yine gelişmekte olan pazarlarda yaratıldığını, dolayısı ile bu ülkelere yatırım yapmanın kaçınılmaz olduğunu belirtti.

ABD seçimleri sonrası yükselen pazarlar ve Türkiye’de yatırım yapan Özel Sermaye Fonları nasıl etkilenecek

Barış Öney - Robert van Zwieten - Burak Küntay - Türkiye ve Çevresindeki Özel Sermaye Fonları Yatırımları Etkinliği

Barış Öney’in EMPEA Başkanı Robert van Zwieten ile Akademisyen ve ABD-Orta Doğu İlişkileri Uzmanı Dr. Burak Küntay ile sohbetinde ABD ve Türkiye ilişkileri konuşuldu. Başkanlık seçimleri sonrası yatırımcıların en çok çekindiği nokta olarak, ilk defa ABD’nin yol haritası ile ilgili belirsizlik ortaya çıktığı tartışıldı. Tartışmacılar belirsiz bir döneme girildiği konusunda hemfikir olmakla beraber yatırım fırsatlarının her zaman olduğu gibi var olmaya devam edeceğini savundular. Dr. Burak Küntay, ülkemizin de içinde bulunduğu coğrafyanın yüzlerce yıldır her zaman sorunları olan bir coğrafya olduğunun altını çizmekle birlikte son 12 yılda ülkemize gelen yabancı sermayeli şirketlerin 5000 adetten 50.000 adetlere çıktığına ve bunun önümüzdeki dönemde de artacağına dikkat çekti.

EMPEA Başkanı Robert van Zwieten, dünya nüfusunun üçte ikisi gelişmekte olan ülkelerde yaşarken, dünya yurtiçi gayri safi milli hasılasının üçte ikisinin yine gelişmekte olan pazarlarda yaratıldığını, dolayısı ile bu ülkelere yatırım yapmanın kaçınılmaz olduğunu belirtti.

LP Panel - Türkiye ve Çevresindeki Özel Sermaye Fonları Yatırımları EtkinliğiEMPEA Başkanı Robert van Zwieten’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen LP panelinde; IFC, DEG ve EBRD üst düzey temsilcileri, Özel Sermaye Fonlarına fon sağlayan dünyanın en büyük yatırım ve kalkınma bankaları, Türkiye yatırım portföylerinin getiri performansından memnun olduklarını söylediler. Diğer yükselen pazarlarla karşılaştırıldığında Türkiye’ye yaptıkları yatırımlardan memnun olduklarını belirttiler. Türkiye’nin performans açısından Çin ve Güneydoğu Asya’dan sonra ikinci çeyrek dilimde yer aldığını söylediler.

LP Panelinden Notlar

  • Siyasi risk ve kişi başına düşen gayri safi milli hasıla açısından yakın pazarlarla karşılaştırıldığında Türkiye çok daha iyi bir konumdadır.
  • Özel Sermaye Fonları, bir ülkeye yatırım yapmaya karar vermeden önce sadece siyasi risk, makro temeller, yasal sistemin istikrarı ve öngörülebilirliğini değil tüm bunların bir kombinasyonunu dikkate alıyorlar.
  • Yatırımcılar yükselen pazarlarda siyasi riskler ve kur riskleriyle karşı karşıya kalabilirler. Önemli olan bu riskleri en aza indirip onlarla yaşamayı öğrenmeleridir. Kur riski daha çok kısa vadeli yatırımcılar için sorundur, 10 yıllık orta vadeli yatırımcılar için çok büyük bir sorun değildir.
  • Başarılı çıkışlar daha fazla Özel Sermaye Fonunun yatırım yapmasına olanak sağlar.

GP Panel - Türkiye ve Çevresindeki Özel Sermaye Fonları Yatırımları EtkinliğiGlobalturk Capital Yönetici Ortağı Barış Öney’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen GP panelinde ise; The Rohatyn Grup, Mediterra, İş Private Equity, ADM Capital, The Abraaj Group ve Turkven firmalarının yönetici ortak ve direktörleri “Özel Sermaye Fonu Yatırımcılarının Türkiye’de Yatırım Yapmaya Bakışı” konusunu tartıştılar. ABD Başkanlık seçimleri sonrası yatırımcıların en çok çekindiği nokta olarak, ilk defa ABD’nin yol haritası ile ilgili belirsizliklerin ortaya çıktığı görüşünde birleşen panelistler, yatırım fırsatlarının her zaman olduğu gibi var olmaya devam edeceği görüşünü savundular.

GP Panelinden Notlar

  • Türkiye’deki özel girişim sermayesi sektörü zorluklarla karşılaşmış olsa da, iyimser olmak için güçlü nedenler bulunmakta
  • Başarısız darbe girişimine rağmen 2012’den sonra en çok Özel Sermaye Fonu yaratılan dönemde olmamız
  • Türk Hükümeti ve Avrupa Yatırım Fonu’nun Türk özel girişim sermayesi ekosistemini güçlendirmek için devreye girmiş olması
  • Kısa vadeli dalgalanmalara karşın geçmiş aylarda yaşanmış olan yatırımdan çıkış işlemlerinin iyi olması
  • Türk şirketleri için talebin kuvvetli olduğunu göstermesi

Yazar: Barış Öney

Barış Öney
Barış Öney, yatırım öncesi ve sonrası yönetim, halka arz, şirket satınalmaları, CEO, CFO, yönetim kurulu üyesi, yatırım bankacısı, kurumsal finansman danışmanı, stratejik/uluslararası iş geliştirme yöneticisi, proje yöneticisi ve mühendis olarak 28 yılı aşkın tecrübeye sahiptir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Cevdet Yılmaz: Hedefimiz Yatırımın Kalitesini Artırmak – Hürriyet Gazetesi